1200-628_0

*הטבת הינה בלעדית לחברות מועדון מאמא גורו בלבד
* ט.ל.ח החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת